Activiteiten

Pars Nostrum hecht veel waarde aan de onderlinge band van haar leden. Naar aanleiding hiervan vindt er tweemaal per jaar een Pars Nostrum “PN-dag” plaats. Op deze dagen kunnen de leden, onder het genot van enkele glazen gerstenat, bijpraten over elkaars levenservaringen, oude tijden doen herleven en de huidige Hyperianen ontmoeten.

Netwerken en het ondernemen van activiteiten op sociaal vlak, waarde toevoegen aan het O.H.M. Hyperion door als sparringpartner zich op te stellen richting de bron (ervaring, kennis, netwerk, geldelijke waarde, traditionele waarden, etc.) en uiteraard ook veel gezelligheid staan hoog in het vaandel bij Pars Nostrum. Op deze PN-dag vindt ook een Algemene Ledenvergadering plaats waar het reilen en zeilen van Pars Nostrum wordt uitgelicht, beslissingen worden genomen om als een gezonde vereniging de toekomst tegemoet te kunnen treden en nieuwe leden te verwelkomen.

Verder heeft PN maandelijks -op verschillende locaties- de Stadborrels, waarbij op vrijwillige basis bijeen wordt gekomen om bij te praten op het terras. PN faciliteert en steunt deze bijeenkomsten.