Over Ons

Het verhaal de viris illustribus. Pars Nostrum is de oudledenvereniging van het Onafhankelijk Herendispuut Maastricht “O.H.M.” Hyperion. Het zag op 24 oktober 2000 het levenslicht en is door de oprichters van van het O.H.M. Hyperion, Yoram Franzen, Bas Veerman en Bart Ploum, in het leven geroepen.

Pars Nostrum heeft tot doel om de band tussen de studerende Hyperianen en de werkende oudleden van Hyperion in stand te houden door op verschillende manieren betrokken te blijven bij O.H.M. Hyperion. Ons motto: Unitas et perennis, oftewel “eenheid en duurzaamheid”.

Bestuur

Voorzitter: W. Bos

Vice-voorzitter: B. Lange

Penningmeester: R. Hopman

Secretaris: C. Casper

Activiteiten

Pars Nostrum hecht veel waarde aan de onderlinge band van haar leden. Naar aanleiding hiervan vindt er tweemaal per jaar een Pars Nostrum “PN-dag” plaats. Op deze dagen kunnen de leden, onder het genot van enkele glazen gerstenat, bijpraten over elkaars levenservaringen, oude tijden doen herleven en de huidige Hyperianen ontmoeten.

Netwerken en het ondernemen van activiteiten op sociaal vlak, waarde toevoegen aan het O.H.M. Hyperion door als sparringpartner zich op te stellen richting de bron (ervaring, kennis, netwerk, geldelijke waarde, traditionele waarden, etc.) en uiteraard ook veel gezelligheid staan hoog in het vaandel bij Pars Nostrum. Op deze PN-dag vindt ook een Algemene Ledenvergadering plaats waar het reilen en zeilen van Pars Nostrum wordt uitgelicht, beslissingen worden genomen om als een gezonde vereniging de toekomst tegemoet te kunnen treden en nieuwe leden te verwelkomen.

Verder heeft PN maandelijks -op verschillende locaties- de Stadborrels, waarbij op vrijwillige basis bijeen wordt gekomen om bij te praten op het terras. PN faciliteert en steunt deze bijeenkomsten.

Helios Beurs

Pars Nostrum vindt het een zeer goede ontwikkeling dat Hyperianen zich naast hun studie èn actieve bijdrage aan het dispuutsleven ook nog bovengemiddeld willen profileren in activiteiten van culturele, sociale, politieke of anderszins lovenswaardige aard. Om deze drang te stimuleren en te steunen is zij tot de conclusie gekomen deze beurs ter beschikking te gaan stellen. Pars Nostrum hoopt hiermee de onverbrekelijke band met de bron duidelijk te maken.

De Helios Beurs is gestart op 12 oktober 2007 en de Helios-commissie beoordeelt de ontvangen initiatieven van Hyperianen. De Helios Beurs is ontstaan vanuit het gedachtengoed van de HAIC, Hyperactiviteit, Assertiviteit, Inventiviteit, Creativiteit, welke sinds de geboorte van het O.H.M. Hyperion haar cultuur vormt.

O.H.M. Hyperion

Het O.H.M. Hyperion is op 10 Februari 1998 opgericht, ondersteund door oud-ledenvereniging Pars Nostrum. Meer informatie is te vinden op: www.ohmhyperion.nl

Meer info over Pars Nostrum?

Mail ons op info@parsnostrum.nl

KVK: 14091476
Bank: NL36 ABNA 0406 9713 66
T.n.v. Pars Nostrum